4 Kasım 2019, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu

 

 

CONVENTION A

09:00-09:30

Açılış Konuşmaları:

Prof. Dr. Ersin Yarış (Türk Farmakoloji Derneği Bşk.)

Dr. Hakkı Gürsöz (TİTCK Kurum Başkanı)

 

Panel-1

Biyoteknolojik İlaçlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Zafer Güney

KFÇG Yürütme Kurulu ve Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) Başkanı

 

09:30-09:50

Prof. Dr. Demet Akın 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

09:50-10:10

Prof. Dr. Zafer Güney

KFÇG Yürütme Kurulu ve Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) Başkanı

10:10-10:30

Doç. Dr. Sevil Özger İlhan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, BİYİLDER Üyesi

10:30-10:45

Kahve Molası

10:50-11:10

Uzm. Ecz. Vedat Eğilmez

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

11:10-11:30

Dr.Öğr.Üyesi Devrim Demir Dora

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

11:30-11:50

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

11:50-12:30

Tartışma

12:30-13:30

Öğle Yemeği

 

Panel-2

İlaç AR-GE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Zafer Güney

KFÇG Yürütme Kurulu ve Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) Başkanı)

 

14:00-14:20

Prof. Dr. Hamdi Akan

Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı

14:20-14:40

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Gaziantep Üniversitesi Teknopark Farmagen Klinik Araştırma Merkezi (Kurucu)

14:40-15:00

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

15:00-15:20

Prof. Dr. Sibel Göksel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, ARGEFAR Müdürü

15:20-15:40

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

15:40-16:00

Dr. Serdar Alpan

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

16:00-16:45

Tartışma

 

 

 

 

4 Kasım 2019, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Klinik Toksikoloji Sempozyumu

“Madde Kullanımında Toksikolojik Yaklaşım ve Laboratuvar Uygulamaları”

 

SALON AGORA

09:00-09:30

Açılış Konuşmaları:  Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

(TC Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi)

 

Prof. Dr. Ersin YARIŞ

(Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

 

Prof. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN 

(Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı)                                   

09:30-10.30

Türkiye Cumhuriyeti bağımlılıkla mücadele politika ve stratejileri

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

T.C. Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi

10:30-10:45

Kahve Molası

10:45-12:00

Esrarın eğlencesel kullanımına yasal izin verilmeli midir?

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zeki Yüncü

 

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:15

PANEL: Yasadışı madde kullanımının tespit edilmesi ve sonuçların yorumlanması/raporlanması

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ersin YARIŞ

Madde kullanımının tespit edilmesi için örnek alınması ve analitik süreç

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

 

Madde kullanımı için alınan örneklerin sonuçlarının yorumlanması/raporlanması

Prof. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

14:30-15:30

PANEL: Madde kullanımı ile ilgili özel konular ve yasal sorunlar

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Özgür Can

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Uyuşturucu testlerinin yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar

Uzm. Dr. Ayfer Altınok

Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu

 

Vaka örnekleriyle psikososyal müdahalede yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapılabilecekler

Gaye Kağan

Uzman Klinik Psikolog, YEDAM Merkezleri Kurucu Yöneticisi

 

Dünya’da ve ülkemizde e-sigara

Uzm. Dr. Seyfi Durmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tartışma

15:45-16:00

KAPANIŞ

 

 

 

 

 

 

4 Kasım 2019, Pazartesi

Convention A

17:30-18:30

25. Ulusal Farmakoloji Kongresi Açılış Töreni

Prof. Dr. Ersin Yarış

Türk Farmakoloji Derneği Başkanı

 

Açılış Konuşmaları

“Farmakoloji Araştırmalarında 40 Yıl”

Prof. Dr. Burhan K. KIRAN

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus

 

 

 

 

 

 

5 Kasım 2019, Salı

 

 

CONVENTION A

AGORA

08:30-09:20

Sabah Oturumu (1)

 

"In Silico Medicinal Chemistry Approaches to Drug Design"

Prof.Dr. Milan Stefek

Slovak Academy of Sciences - Bratislava, Slovakia

 

09:30-10:30

Uluslararası Davetli Konuşmacı

 

 “Making Preclinical Pharmacology Studies More Robust”

Prof. Martin C Michel

Johannes Gutenberg University, Department of Pharmacology

 

 

10:30-10:45

Kahve Molası

 

10:45-12:45

Panel (1)

“Beslenme, Biyoaktif Ürünler ve Farmakoterapötik Potansiyelleri”

Erektil Fonksiyon Düzenlenmesi Üzerine Etki Eden Biyoaktif Ürünler ve Farmakolojik Hedefleri

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak

Ege Üniversitesi Eczacılık Fak. Farmakoloji AD.

 

Nitrik Oksit Yolağına Üzerine Etki Eden Güncel Biyoaktif Ürünler ve Kardiyovasküler Sistemde Terapotik Potansiyelleri

Prof. Dr. Olga Pechanova

Centre of Experimental Medicine SAS. Slovak Academy of Sciences, Slovak Republic

 

Omega-3 Doymamış Yağ Asitlerinin Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıklarında Vasküler ve Anti-İnflamatuvar Etkileri

Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD.

 

 

Panel (2)

"Kök Hücre ve İlaç"

Panel açılışı / Kök Hücre Bir İlaç mıdır?

Prof. Dr. Kansu Büyükafşar

Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Kök Hücrelerin İzolasyonu ve Kültürü

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Maytalman

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Adipoz Doku Kaynaklı Kök Hücre Uygulamaları

Doç. Dr. A. Hakan Kurt

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD

 

Periferik Nöropatide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları

Doç. Dr. Olcay Kıroğlu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Biyomühendislik ve Kök Hücre Uygulamaları

Prof. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Biyoteknolojik ilaç araştırmalarında kök hücre kullanımı

Prof. Dr. Fazilet Aksu

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

12:45-13:30

Öğle Arası

 

13:30-14:30

Poster Ziyareti

 

14:30-15:30

Konferans (1)

"New Inhibitors for LRRK2-mediated Parkinson's disease”

Prof. Dr. Arjan Kortholt

University of Groningen

Department of Cell Biochemistry

 

 

15:30-15:45

Kahve Molası

 

15:45-16:45

Türk Farmakoloji Derneği Tarihi Sunumu

“Prof.Dr. Oğuz Kayaalp”

Oturum Başkanı: Ersin Yarış

Prof. Dr. Mehmet Melli,

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Prof. Dr. Alper İskit,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

17:00-18:00

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CONVENTION A

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CONVENTION B

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

AGORA

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

ODEON

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CELCUS

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

SMYRNA

             

6 Kasım 2019, Çarşamba

 

 

CONVENTION A

AGORA

08:30-09:20

Sabah Oturumu (2)

 

"Talidomid Olayı"

Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Acıbadem Maslak Hastanesi, Hematoloji Birimi

 

09:30-10:30

Uluslararası Davetli Konuşmacı (2)

 

“Nitric Oxide Revolutionalized Urogenital Pharmacology: From Bench to Bedside”

 Prof. Dr. Arthur Burnett

Department of Urology, The Johns Hopkins University School of Medicine

The James Buchanan Brady Urological Institute

 

 

10:30-10:45

Kahve Molası

 

10:45-12:45

Panel (3) (İNGİLİZCE)

"Fighting Neurological Disorders in Diabetes: A Role of Aldose Reductase"

Cemtirestat, a Novel Aldose Reductase Inhibitor Based on Carboxymethylated Mercapto-Triazino-Indole Scaffold: Drug Design and Biological Activity

Prof.Dr. Milan Stefek

Slovak Academy of Sciences - Bratislava, Slovakia

 

Cemtirestat Ameliorates Aβ1-42 -Mediated Injury in High Glucose-Induced Neuronal Injury: Type 3  Diabetes in vitro Model.

Prof. Dr. Çimen Karasu

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Novel Aldose Reductase Inhibitors, CMTI and COTI, Prevent 6-OHDA-induced Cellular Neurotoxicity via Modulation of Redox Stress and Inflammation Pathways

Zubeyir Elmazoglu

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Cemtirestat Attenuates Neurological Disorders in Rat Models  of Type I and Type II Diabetes: A Behavioral Study

Marta Soltesova Prnova:

Centre of Experimental Medicine SAS

Slovak Academy of Sciences

 

Effects of Cemtirestat on Oxidative Stress and Tissue İnjury in a Rat Model of Diabetes Induced by High Fructose Diet and Streptozotocin: A Comperative Study With Stobadine And Epalrestat

Prof. Dr. Aslı Ceylan Işık

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji AD

Panel (4)

“Vasküler Düz Kasta Potasyum Kanalları: Patofizyolojik ve Farmakolojik Perspektif”

 

Potasyum Kanallarının Temel Özellikleri 

Doç. Dr. Enis Macit

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Potasyum Kanallarının Hipertansiyon ve Pulmoner Hipertansiyon Fizyopatolojisindeki Rolleri

Doç. Dr. İsmail Mert Vural

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

 Potasyum Kanallarının Diyabetes Melllitus ve  Ateroskleroz Fizyopatolojisindeki Rolleri_Konuşmacı

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan Ulusoy

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

Sonuçlar ve Klinik Pratikte Yeni İlaçlar

 Prof. Dr. Oğuzhan Yıldız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

12:45-13:30

Öğle Arası

 

13:30-14:30

Poster Ziyareti

 

14:30-15:45

Panel (5) (İNGİLİZCE)

 

 “Molecular Pathophysiology and New Potential Therapeutic Targets in Heart”

 

 The Effect of Iron Deficiency Anemia on The Heart

 Assoc. Prof. Pawel Swietach 

Oxford University, Department of Physiology, Anatomy & Genetics

 

 Cardiomyocyte Intracellular Ph Regulation Under Chronic Hypoxia

 Doç. Dr. Burak Kandilci

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik AD

 

 

 

 

 P2X7 receptors as a possible target in heart

Prof. Dr. Mehmet Uğur

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik AD

 

Uydu Sempozyum

“To Boldly Go Where No Man Has Gone Before: Dose Selection And Other Considerations When Planning A FIH Trial”

Anna Elgart

Associate Director, Clinical Pharmacology Team Leader at Teva Pharmaceuticals,

 

 

15:45-16:00

Kahve Molası

 

16:00-17:00

Konferans (2)

 

“Farklı deneysel kanser modellerinde nano ilaçlar”

 

Prof. Dr. Alper İskit

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

 

 

UYDU SEMPOZYUM

 

Gelecek için sözümüz var

Moderatör:

Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı

Gilead Sciences Türkiye Medikal Direktörü

 

"Dünden bugüne HIV"

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

AGORA SALON

Konferans (3)

“Akılcı İlaç Kullanımı”

Prof.Dr.Ersin Yarış

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD

ODEON SALON

 

17:00-18:00

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CONVENTION A

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CONVENTION B

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

AGORA

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

ODEON

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

CELCUS

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

SMYRNA

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Kasım 2019, Perşembe

 

 

 

CONVENTION A

 

08:30-09:20

Sabah Oturumu (3)

 

"Bitkisel Ürünler, Ama Nasıl?”

 

Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu

Zade Vital Nutritional Supplements

 

09:30-10:30

Uluslararası Davetli Konuşmacı (3)

 

"Evidence of neuroprotective effects of cannabinoid-profiled agents in neurotoxic models"

 

Prof. Dr. Abel Santamaria

National Institute of Neurology and Neurosurgery

Mexico City, Mexico

 

 

10:30-10:45

Kahve Molası

 

10:45

KAPANIŞ