25. Ulusal Farmakoloji Kongresi

9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu

04 - 07 Kasım 2019

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERME TARİHİ: 15 Ağustos 2019

 

I. GENEL KURALLAR

1. Özetler kongre web sayfasından (www.farmakoloji2019.org) on-line gönderilecektir; sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir. Elektronik bildiri sistemi ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

2. Bildiri özeti gönderme için son tarih 15 Ağustos 2019’dir.

3.  Bildiri başvurusunun değerlendirilebilmesi için sunumu yapacak olan yazarın kongre kaydı yaptırmış olması zorunludur.

4. Poster veya sözel bildiri için tercih belirtilmesi gerekmektedir.

5. Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.

6. Türkçe özetlerin yer alacağı Özet Kitabı PDF olarak ayrıca katılımcılara sunulacaktır.

II. Bildiri Gönderme Koşulları

1. Bildirilerin kongre resmi resmi web adresi üzerinden ve bildirilen son gönderim tarihine uygun olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.

2. Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.

3. Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak bildirilerin sunum şekilleri hakem değerlendirilmeleri doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

4.  Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.

III. Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1. Özetler Türkçe ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

3. Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.

4. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.

5. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.

6. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

7. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir.

    Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.

9. Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği varsa belirtilmelidir.

10. Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal (sponsor) bağlantısı açıklanmalıdır.

11. Türkçe Özet yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır:

IV. Bilim Kurulu’nun yazarlara geri bildirim vermesi ve bildirilerin reddine karar verme ölçütleri

Bilim Kurulu bildirilerin hakemler tarafından değerlendirilmeleri sonrası aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

V. Sözel Bildiriler ve Posterler

1. Sözel bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek süreye göre hazırlanacak, sunum tarih ve saatleri kongre internet sayfasında ilan edilecektir.

2. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde 70 X 100 cm boyutlarında hazırlanacaktır.

3. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde sergilenecektir.

 

Sözel sunum ve Poster için bildiri formatı örneği:

Ulusal Farmakoloji Kongresi’nin Duyurulması
Bilgen Başgut1, S. Sırrı Bilge2

1Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye


Amaç:


Gereç ve Yöntem:

 

Bulgular:


Sonuçlar:

 

Konferans, Sempozyum ve Panel sunumları için özet formatı örneği:

Ulusal Farmakoloji Kongresi’nin Duyurulması

S. Sırrı Bilge

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Ulusal Farmakoloji Kongresi bu yıl 4-7 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlecektir. Bu yıl yirmibeşincisi yapılacak kongrede…………..