Prof. Dr. Ersin Yarış Kongre Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgen Başgut Kongre Sekreteri Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. S. Sırrı Bilge Kongre Sekreteri Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Melli Bilim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Çadırcı Kongre Saymanı Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay Bildiri Özetleri Editörü Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kevser Erol Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN Mersin Üniversitesi